Anul universitar 2018-2019, Semestrul 1

 

Specializarea Agricultură (pt pagina de facebook asociată disciplinei daţi un clic aici)

Punctaje studenți: gr.1101, gr.1102, gr.1103, gr.1104, gr.1105, gr.1106, gr.1107

 

I. Tip exerciții parțial: aplicații determinanți (din 3.12.2018)

II Tip exerciții parțial: metoda lui Gauss (17.12. 2018)

 

III. Tipuri exerciții parțial – formule calculate cu ajutorul Excel-ului(din 19.11.2018):

 

IV. Informații despre proiect

 1. Proiectul se va preda în perioada 15 noiembrie 2018 – 15 ianuarie 2019 (fie pe stick la seminar, fie ca atașament la chat pe pagina de FB).
 2. Datele din proiecte sunt date fictive, fiind însă apropiate de valorile reale (măsurate în practică).
 3. Proiectul trebuie să conțină un fișier excel (sau similar) cu prelucrările statistice și un fișier word (sau similar) cu interpretarea prelucrărilor (conform modelului de la punctul 5 )
 4. Fiecărui student i-a fost atribuită o temă de proiect. Dacă un proiect nu va conţine datele din tema atribuită studentul va trebuie sa refaca proiectul in conformitate cu datele atribuite si  diin punctajul proiectului corect realizat se vor scadea 5 puncte.
 5. Model proiect 
 6. Proiectele sunt puse pe pagini de web (câte o pagină pentru fiecare grupă): Grupa 1101Grupa 1102Grupa 1103Grupa 1104Grupa 1105Grupa 1106Grupa 1107

 

V. Tipuri exerciții seminar

Aplicații ale statisticii rezolvate cu ajutorul Excel-ului:

 1. medie și abatere standard: ex1, ex2
 2. Interval de încredere pentru medie: ex1, ex2, ex3
 3. coeficient de variație: ex1, ex2, ex3, ex4, ex5
 4. Testul F (F.TEST): ex1, ex2, ex3, ex4
 5. Testul t (T.TEST): ex1, ex2, ex3

 

Reclame