Anul universitar 2018-2019, Semestrul 1

Specializarea Agricultură (pt pagina de facebook asociată disciplinei daţi un clic aici)

ORAR

LUNI

10-12 gr.1106(S)
12-14 gr.1101 (S)

 

MARȚI

14-16 CURS

 

MIERCURI

10-12  gr.1103 (S)
12-14 gr.1102 (S)
14-16 gr.1104 (S)

JOI

8-10 gr.1105 (S)

VINERI

8-10 gr.1107

 

 

I Tipuri exerciții parțial – formule calculate cu ajutorul Excel-ului:

II. Informații despre proiect

 1. Proiectul se va preda în perioada 15 noiembrie 2018 – 15 ianuarie 2019 (fie pe stick la seminar, fie ca atașament la chat pe pagina de FB).
 2. Datele din proiecte sunt date fictive, fiind însă apropiate de valorile reale (măsurate în practică).
 3. Proiectul trebuie să conțină un fișier excel (sau similar) cu prelucrările statistice și un fișier word (sau similar) cu interpretarea prelucrărilor (conform modelului de la punctul 5 )
 4. Fiecărui student i-a fost atribuită o temă de proiect. Dacă un proiect nu va conţine datele din tema atribuită, nu voi acorda nici un punct proiectului (şi implicit – studentului).
 5. Model proiect 
 6. Proiectele sunt puse pe pagini de web (câte o pagină pentru fiecare grupă): Grupa 1101Grupa 1102Grupa 1103Grupa 1104Grupa 1105Grupa 1106Grupa 1107

III. Slide-uri curs: curs 1,

IV. Tipuri exerciții seminar

Aplicații ale statisticii rezolvate cu ajutorul Excel-ului:

 1. medie și abatere standart: ex1, ex2
 2. Interval de încredere pentru medie: ex1, ex2, ex3
 3. coeficient de variație: ex1, ex2, ex3, ex4, ex5
 4. Testul F (F.TEST): ex1, ex2, ex3, ex4
 5. Testul t (T.TEST): ex1, ex2, ex3

V. Punctaje studenți: gr.1101, gr.1102, gr.1103, gr.1104, gr.1105, gr.1106, gr.1107

Reclame