Aplicație 01 (v.2013)

S-a măsurat înălțimea și înălțimea de inserție pentru 20 de plante(date fictive). Rezultatele au fost centralizate pe o foaie de Excel:

agro06

Să se studieze coeficientul de variație pentru înălțime și pentru înălțimea de inserție. Pentru aceasta vom calcula:

1)media

2)abaterea standart.

 

1) În celula A23 am calculat media înălțimii plantelor:

agro07

 

2) pentru a calcula abaterea standard vom folosi funcția STDEV.S (pentru eșantion):

agro08

Știind că avem coeficientul de variație egal cu raportul dintre abaterea standard și medie, în cazul nostru vom calcula raportul dintre A24 și A23:

agro09

Pentru a exprima acest număr sub formă de procent, vom da un clic pe celula A25 apoi vom da un clic pe butonul % din meniu:

agro10

Foaia de calcul va arăta astfel:

agro11

Lăsăm ca exercițiu calcularea mediei, abaterii standard și a coeficientului de variație pentru înălțimea de inserție. Dacă ați calculat corect foaia de calcul va arăta astfel:

agro12

Reclame