Aplicație testul F (vers.2013)

S-au recoltat de pe un teren 20 de plante de grâu dintr-un soi și alte 20 de plante din alt soi de grâu. S-au măsurat numărul de boabe pentru fiecare plantă (în tabelul de mai jos am calculat și varianța pentru fiecare lot de măsurători)

ian_42

Având vedere că avem un test statistic vom scrie mai întâi ipotezele:

H0 (ipoteza nulă): nu avem diferențe semnificative între varianțe (p > 0,05)

H1: (ipoteza alternativă): avem diferențe semnificative între cele două varianțe. (p < 0,05)

valoarea p se va calcula cu ajutorul funcției F.TEST. Din lista de funcții statistice vom selecta funcția:

ian_43

După ce vom da un clic pe OK va apărea fereastra (în care am completat șirurile de numere pentru care vom studia dacă avem diferențe între varianțe):

ian_44

Dând un clic pe OK vom obține următoarea foaie de calcul în Excel:

ian_45

Deci am obținut valoarea p = 0,80 > 0,05 deci se validează ipoteza nulă, adică nu avem diferențe semnificative între varianțele celor două soiuri.

Reclame