Coeficient variație

Fie baza de date Biomaize 2008:

fig01_20121228

 

Vom studia coeficientul de variație al datelor. Pentru aceasta vom calcula media, abaterea standart, iar coeficientul de variație va fi raportul dintre abaterea standart și medie (exprimat în procente). În urma calculării vom obține următoarele rezultate:

fig02_20121228

 

Deoarece coeficientul de variație este < 20% putem considera că avem o variație moderată a datelor pentru județul Suceava și variație mică pentru județul Cluj. Deci mediile sunt reprezentative.

 

Reclame