Cuprins carte

CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul 1: CONCEPTE
Variabile
Populație și eșantion

Capitolul 2: INDICATORI STATISTICI
2.1. Indicatori ai tendinței centrale
2.2. Indicatori ai variației
2.3. Indicatori ai formei distribuției
2.3.1. Indicatorul de simetrie
2.3.2. Boltirea, excesul
2.4. Alți indicatori
2.5. Identificarea valorilor excedentare
2.6. Transformări ale datelor
2.6.1. Metoda min-max
2.6.2. Scorul z
2.6.3. Scalarea zecimală

Capitolul 3: STATISTICA INFERENȚIALĂ
3.1. Ipoteza cercetării
3.2. Ipoteza de nul
3.3. Tipul testului
3.4. Compararea mediilor
3.4.1. Compararea mediei populaţiei cu media unui eşantion extras din acea populaţie
3.4.2. Comparaţia mediilor pentru eşantioane pereche (dependente)
3.4.3. Comparaţia mediilor pentru eşantioane independente. Compararea varianţelor
3.4.3.1. Compararea varianţelor a două eşantioane
3.4.3.2. Comparaţia mediilor pentru eşantioane independente cu varianţă inegală
3.4.3.3. Tipuri de erori pentru testul t
3.4.3.4. Indice de mărime al efectului: d-Cohen
3.4.4. Comparația mai multor medii – ANOVA (ANalysis Of VAriance) unifactorială
3.5. Corelaţia liniară
3.6. Coeficientul de determinare
3.7. Regresia liniară

ANEXE
Anexa 1. Formatarea celulelor în Excel
Anexa 2. Statistică în Excel
2.1. Apelarea unei funcții
2.2 Apelarea pachetului de analiză a datelor
Anexa 3. Listă funcţii statistice (Excel)
Anexa 4. Metode de calcul pentru ANOVA
4.1. Metodă de calcul ANOVA cu ajutorul Excel-ului
4.2. Altă metodă de calcul ANOVA cu ajutorul Excel-ului
Anexa 5. Descrierea experimentului

BIBLIOGRAFIE

Reclame