Testul t

Fie baza de date:

agro19

Ne propunem să comparăm media pentru prima caracteristică obținută în județul Suceava cu media pentru aceeași caracteristică obținută în județul Cluj (am ales județele pentru care avem mai multe măsurători). Pe o foaie separată vom scrie datele din cele 2 județe:

agro27

Înainte de a calcula valoarea p asociată testului t vom calcula valoarea p asociată testului F pentru valorile din cele două județe(vezi postarea anterioară pentru calcularea acestei valori).

agro28

Deoarece valoarea p asociată testului F este 0,99 > 0,05 înseamnă că se validează ipoteza nulă, adică avem varianțe egale.

În primul rând vom formula ipotezele:

H0: m1 = m2 (dacă p >0,05)

Ha: m1 ≠ m2 (dacă  p < 0,05)

Pentru a calcula valoarea p asociată testului t vom da un clic pe celula B13, apoi un clic pe butonul pentru inserare funcții.

agro29

La categorie selectăm Statistice, iar din lista de funcții alegem funcția T.TEST. Apoi dăm un clic pe OK.

agro30

la Matrice1 am pus celulele cu măsurătorile din Suceava, iar la Matrice2 am pus celulele cu măsurătorile din Cluj. La cozi am ales 2 deoarece avem o distribuție bilaterală, iar la Tip am pus valoarea 2 deoarece, așa cum am văzut după aplicarea testului F, avem varianțe egale. Dând un clic pe ok vom obține valoarea asociată testului t:

agro31

Deci am obținut p = 0,12 > 0,05  adică se validează ipoteza nulă, adică nu avem diferențe semnificative între mediile corespunzătoare celor 2 județe.

În word se va scrie:

agro32