Regresia liniară (proiect) – 6

În această ultimă postare vom prezenta modul în care se poate afla regresia liniară pentru baza de date folosită în exemplele anterioare:
agro19

 

Ecuația regresiei liniare este y* = a x + b. Valoarea lui a o vom afla cu ajutorul funcției SLOPE, iar valoarea lui b va fi dată de funcția INTERCEPT. Considerăm distanța de ramificație ca fiind variabila independentă (x) și diametrul minim tulpină ca fiind variabila dependentă (y).

În A19 vom scrie eticheta a, iar în celula B19 vom calcula valoarea lui a. Din lista de funcții alegem funcția SLOPE:

agro36

Apoi vom da un clic pe OK și în fereastra ce va apărea vom pune la cunoscute_y valorile din coloana E ( diametrul minim tulpină) iar la cunhoscute_x valorile din coloana D:

agro38

În mod asemănător se va calcula valoarea lui b (folosind funcția INTERCEPT). În final vom obține următoarea foaie de calcul:

agro39

În word se vor scrie următoarele (inclusiv pentru corelația prezentată într-o postare anterioară)

agro40

Reclame